Beeld en Brein® Schoolbasis & 12+ Training

Door middel van de effectief bewezen Beeld en Brein® Leerstrategie leert het kind gebruik te maken van zijn eigen talenten bij het leren en werken op school. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat alle kinderen baat hebben bij deze manier van leren, maar juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenken is het effect enorm. Het kind ervaart (eindelijk) succes en het zelfvertrouwen groeit. Leren wordt weer LEUK!

 

De training is gericht op het werken met beide hersenhelften. Door met beide hersenhelften te werken en alle leeringangen te gebruiken zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken zal het kind bewuster en dus beter leren.

 

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Met behulp van "De Kleurmethode" haal je de hoofd- en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten. Dit geeft het kind houvast en handvatten om met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het kind leert vanuit het overzicht!

 

Door het maken van een Conceptmap wordt er vanuit het overzicht geleerd en met taal ern beeld. Daardoor is leren effectiever en leuker! Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.

 

Met behulp van een Beeld en Brein® Conceptmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

 

Faalangst en onzekerheid kunnen het kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en zelfbeeldoefeningen, leert het kind om te gaan met onzekerheid. Zowel het innerlijke `sterker staan` als het leren omgaan met probleemsituaties zullen verbeterd worden, waardoor er ruimte komt om te leren.

 

De training Beeld en Brein® Schoolbasis wordt in kleine groepen gegeven. De lesstof van de training is verdeeld over een aantal bijeenkomsten. Bij de training wordt gewerkt in een werkboek en er kan door ouders het boek Beeld en Brein® Schoolbasis worden aangeschaft om nog meer inzicht te verkrijgen.

 

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs is de training Beeld en Brein 12+ ontwikkeld.

Constantijn Huygenslaan 43

3351 XA Papendrecht

T. 06 - 43 20 62 21

E. info@praktijkcisca.nl

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag: 09.00-17.30 & 19.00-21.00 uur

Woensdag: 09.00-17.30 & 19.00-21.00 uur

Vrijdag: 09.00-17.00 uur

 

Wij werken alleen op afspraak.

 

© Praktijk Cisca Trapman - Alle Rechten Voorbehouden.

Privacyverklaring

Realisatie: MaxiGraphx