Ik leer anders®

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ en direct resultaat!

 

Na onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één of twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw nog wel goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen,schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger op leggen: het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit...waar zit het probleem?

 

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten, of zijn de prestaties wisselend. Het kan dan zijn dat de leerling een beelddenker is. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden. Dit betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het algemeen op school wordt aangeboden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden.

 

In één oogopslag kunnen beelddenkers een ingewikkelde situatie overzien. Ze associëren razendsnel en komen vaak tot originele oplossingen. Vraag je ze echter dit te beredeneren dan kunnen zij dat niet uitleggen: ze hebben een hoofd vol beelden en een onvermogen dat allemaal logisch in woorden om te zetten. Je kunt namelijk 32 beelden per seconde denken en maar 2 woorden per seconde spreken. Simpelweg iets uit je hoofd leren of erin stampen is voor een beelddenker moeilijk, dus kunnen er problemen ontstaan met b.v. rekenen (o.a. tempo) en spelling. Ook het handschrift van een beelddenker is vaak moeilijk leesbaar.

 

Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Er is teleurstelling bij de ouders en leerkrachten, de onzekerheid bij het kind neemt toe en het zelfvertrouwen neemt af. Faalangst kan het gevolg zijn.

 

Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks, omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar zijn/haar manier van denken.

 

De training ‘ik leer anders’ is volledig afgestemd op deze anders lerende kinderen. De gave om beelden snel en efficiënt op te kunnen opslaan wordt aangewend om leerstof naar beelden te vertalen. ‘Ik leer anders’ is een praktische leermethode, waarin het kind in 4-6 sessies de basis leert om informatie visueel op te slaan, zodat deze wordt onthouden.

 

In de eerste sessie ruimen we het hoofd van het kind op. Daarna gaan we het indelen, zodat het kind informatie logisch leert ordenen. Het wordt zich ervan bewust dat het anders denkt en leert. Het kind leert hoe hij informatie (alfabet, woordjes)  geordend op kan slaan, zodat hij/zij dit weer terug kan vinden, bijvoorbeeld bij een dictee of proefwerk. Al tijdens de eerste sessie kun je het effect zien.

 

In de resterende sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

  • taal (alfabet, woordpakketten)
  • lezen (lege woorden)
  • rekenen (draaicijfers, sommen automatiseren, tafels, delen)
  • klokkijken (analoog en desgewenst digitaal)


Daar waar het kind problemen heeft, gaan we aan de slag. Dit gebeurt aan de hand van een werkboek dat deel uitmaakt van de methode. Tijdens de sessies leren ouder(s) en kind de technieken; u krijgt handvatten waarmee u thuis verder gaat. We spreken af waar u met het kind aan gaat werken en wat de volgende keer aan de orde komt. Na 4-6 sessies is de basis aangeleerd en kun u deze samen met het kind verder toepassen.

 

Kijk voor meer informatie op www.ikleeranders.nl

 

De training “ik leer anders” is bestemd voor kinderen van de basisschool. Deze kinderen hebben in ieder geval vier sessies nodig om de basistechnieken aan te leren en daarna waarschijnlijk nog enkele vervolgsessies om opgelopen leerachterstanden weg te werken.

 

Kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen ook veel baat hebben bij de technieken die in de training worden aangeleerd. Deze kinderen hebben vaak genoeg aan 2 of 3 sessies.

 

Tijdens een intake gesprek wordt gekeken of het kind daadwerkelijk een beelddenker is en de training geschikt is. Bij de training wordt gewerkt met het werkboek van ‘Ik leer anders’. Deze kan via mij of via bol.com aangeschaft worden.

 

Andere Kijk Op Leren is gecertificeerd coach Ik Leer Anders.
Wilt u meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

Constantijn Huygenslaan 43

3351 XA Papendrecht

T. 06 - 43 20 62 21

E. info@praktijkcisca.nl

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag: 09.00-17.30 & 19.00-21.00 uur

Woensdag: 09.00-17.30 & 19.00-21.00 uur

Vrijdag: 09.00-17.00 uur

 

Wij werken alleen op afspraak.

 

© Praktijk Cisca Trapman - Alle Rechten Voorbehouden.

Privacyverklaring

Realisatie: MaxiGraphx